Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5598 456e 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
1446 42e8 390
Reposted fromisk isk
Sponsored post
 
 
2124 f736
You don't even know, how much I love you..
— A.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
2554 b8d8 390
Reposted frommariola mariola viaszydera szydera
czytam książki o miłości, chociaż nie zawsze uważam, że ona istnieje. często tego nie ogarniam.
Reposted frommefir mefir
na popękanych chodnikach bije moje serce.
— Fisz
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromeazyi eazyi viaunmadebeds unmadebeds
4061 f6ad 390
Reposted fromwadliwie wadliwie viamefir mefir
6946 93cb 390

Powiedz mi, że się boisz.
Uwierzę, że jesteś.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viamefir mefir

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viamefir mefir
- Nie będzie Ci zimno?
- Nie.
- Chcesz moją kurtkę?
- Nie.
- Kurwa, jak Ci moją kurtkę proponuję, to masz wziąć. Co ty, filmów nie oglądasz?
Reposted frommissbrodka missbrodka viamefir mefir
uwielbiam jak się uśmiechasz z mojego powodu.
— lamcia.
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir
5961 5604 390
Reposted fromarmadillo armadillo viamefir mefir
7758 f1b1 390
4175 0ce4 390
Reposted fromfortherecord fortherecord viakacrew kacrew
Wiesz, jeśli chodzi o mnie, to czasem jestem szczęśliwy, a czasem smutny, i ciągle się zastanawiam, jak to możliwe.
— Stephen Chbosky, Charlie
Reposted frommefir mefir viakacrew kacrew
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
Reposted fromlabellavita labellavita viakacrew kacrew
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viakacrew kacrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...